måndag 24 oktober 2011

v 39 - 40

Helen visade bilder från sin Islandsresa och berättade kring dem. Eleverna kom ihåg vulkanutbrottet från våren 2011 och kunde relatera till några av bilderna.
Vi tittade på kartan och jämförde storlek, avståndet till nordens övriga länder och landskap m.m.
Vi lyssnade och försökte sjunga med i den isländska visan Ridum Ridum från 1800-talet.
Från Heléns power point-presentation.
 
Vid nästa tillfälle fick alla skriva ner vad de kom ihåg om Island.


På tisdagen fick vi besök från Mariestad. De ville bl a se vårt arbete med iPads. Vi gjorde en springsaga med frågor om Norden, där eleverna på egen hand skulle läsa och svara samt hitta och infoga en passande bild.

Springsaga som vi klipper sönder och sätter upp i korridoren.
 Så här svarade Geraldine och Laila:
Geraldines kartbild över Norden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar