fredag 9 mars 2012

v 7, 8 och 10

Eleverna har fortsatt att arbeta med de egna presentationerna. När de skrivit klart om sitt "ämne" illustrerade de till det. Därefter har de lagt in texten och bilderna på olika ”kort” i en keynote som vi sedan skickat över till en dator för att där spela in en berättarröst. När några elever lärt sig hur man lägger in berättarrösten lärde de sedan detta vidare till sina kamrater.

När presentationen har blivit klar skriver eleverna några frågor på sitt "ämne" eller utelämnar vissa ”nyckelord” som klasskamraterna får fylla i. Detta gör att klasskamraterna är riktigt alerta och lyssnar aktivt.


Jilvan ställer frågor till klasskamraterna
Jilvans frågor.

Jilvans film.
Tyvärr lyckades vi inte få med ljudet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar