torsdag 1 december 2011

v 46 - 47


Klassen hade fått godisbokstäver av fröken Jaana. Vi får inte äta godis i skolan, men ingen regel utan undantag, så vi tänkte att om vi använder bokstäverna i undervisningen, så kunde vi få äta dem efteråt.
Alla elever fick varsin bokstav. Bokstäverna skrevs upp på tavlan. Var och en fick i uppdrag att sätta ihop bokstäverna till så många ord de kunde. När vi presenterade våra ord för varandra kom vi på ännu fler.
Av orden skrev eleverna en berättelse. Uppgiften löd:
Hitta på en berättelse och använd så många ord du kan från vår ”ordbank”.
Här är några exempel:
Helin fick med flest ord i sin berättelse.

Kearahs "ord-berättelse".

Geraldine skrev om Lasse och Maja.
 
På fredagen hade vi ett besök från en skola i Gävle. De ville se när vi arbetade med att skriva sig till läsning på iPads.
Eleverna fick två och två en instruktion som de skulle läsa igenom och sedan utföra. Den såg ut så här:
Det är intressant att få besök från andra skolor och få möjlighet till att utbyta tankar och idéer.

Vi avslutade veckan med att grupperna fick göra färdigt vårt påbörjade projekt från FN-dagen om en fantasiresa till en ny planet. Den här gången ville vi utmana våra elever att samarbeta med fler kamrater. För en del grupper flöt samarbetet bra och idéer flödade. Andra grupper behövde en hel del stöd från oss pedagoger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar