tisdag 20 december 2011

v 48 - 51

Vi började perioden med ett studiebesök från Södermalmsskolan. De ville titta på vårt arbete med att skriva sig till läsning på iPad.
Eleverna arbetade med sin parkompis kring ett arbetsblad med en instruktionstext om advent.


Övning "Läs och gör". Klicka på bilden så blir den större.


Vi har haft ett samarbetsprojekt med Marianne som arbetar övergripande med språkutveckling på skolan. Marianne började med att läsa ett stycke ur ”Den fantastiska räven” av Roald Dahl. Därefter valde Marianne ut ett stycke ur texten som eleverna fick arbeta kring. Gemensamt pratade vi om vissa ord och uttryck och eleverna markerade dessa. 

 Vid nästa tillfälle arbetade eleverna i grupp och fick ett större ark med samma text. De skulle klippa ut remsor och sedan gemensamt sätta ihop texten igen.Ur remsorna klippte eleverna sedan ut de ord och uttryck som de tidigare markerat. När allt var utklippt vändes bitarna upp och ned. Därefter fick eleverna komma ihåg och slutligen återskapa hela texten.

 
När vi träffades nästa gång fick eleverna, var och en, skriva ner stycket ur minnet med en tuschpenna på ett plastat ark. 


Vi hade vid varje tidigare lektionstillfälle läst texten flera gånger och successivt tagit bort ord för att memorera texten.

Nu var eleverna redo för nästa uppgift som gick ut på att gemensamt fantisera ihop en ny berättelse med liknande händelseförlopp men med andra karaktärer och andra beskrivande ord. 

Den sista uppgiften blir att två och två skriva en egen text efter samma mönster, den här gången ska eleverna skriva på ipads.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar